informace

Podle údajů ministerstva životního prostředí ČR vyprodukuje zhruba 60-70 tisíc tun ojetých pneumatik. Vyhláškou z roku 2001 je skládkování zakázano.
Problémovost těchto odpadů spočívá zejmená v jejich silné hořlavosti a praktické nemožnosti hašení. Při hoření na volném prostranství dochází k uvolňování oxidu uhelnatého a polyaromatických uhlovodíků. Navíc staré pneumatiky narušují estetickou funkci krajiny. Odpadu z pneumatik stálé přibývá a nebudeme-li tento stav eliminovat, představuje velký problém a ohrožení pro naše životní prostředí.

Pneumatiky je možné ekologicky recyklovat. Jedná se prokazatelně ekologicky nejlepší variantu, která dává smysl i v praxi a pomůže se zbavit tisíce tun ojetých pneumatik.

Ojeté pneumatiky se po vytržení patních lan se zpracují pomocí řezací a drtící linky. Využití recyklovaného materiálu naléza uplatnění ve stavebnictví, strojírenství, plastikářském a automobilovém průmyslu. Ekologickým a i ekonomickým přínosem kromě likvidace odpadů je i nezanedbatelný význam v oblasti primárních surovin.

Technologie pro zpracování pneu

  • vytrhávač patních lan
  • drtiě D18/2 x 55kW pro drcení osobních a nákladních pneumatik ( výkon 5t/h )
  • pásové dopravníky
  • nakladač

Dodavatelsko-odběratelské vztahy 25tis tun za jednotkovou cenu 27EUR/t v ceně je doprava na místo odběru
Výstup smluvně zajištěn za 900Kč/t

Rekapitulace

roční tržby 42 395 000Kč
náklady 4 200 000Kč
hrubý zisk 38 195 000Kč

Agro cs Procon logo mpzp