o nás

"Kde je vůle, tam je cesta"

Nejen naše společnost, ale i Česká republika se nepatrnými krůčky zapojuje do celosvětového boje proti plasto-ropnému znečišťovaní naši země.

Jsme Logika Ralsko s.r.o. certifikovaná společnost, která se na trhu nacházi od roku 2003. Většinu naší odborné činnosti zahrnují služby v oblasti ochrany životního prostředí. Máme za sebou několik úspěšných projektů, jako je inženýrská činnost v oblastech rekultivace půdy a odlesňování s ohledem na životní prostředí. Současně rozšiřujeme projekt na ekologickou likvidaci použitých pneumatik s ohledem na další materiálové a energetické využití získaných surovin. Našim dalším krátkodobým cílem je postavit novou halu s pyrolyzní jednotkou naváznosti na využití drceného granulátu použitých pneumatik.

V dnešní době je stále aktuálnejší otázka, jak se vypořádat s obrovským množstvím odpadu, jehož produkce se stala jedním ze symbolů moderní společnosti. Podle údajů Eurostatu země EU 28 vyprodukovali v roce 2016 2,9 miliardy tun odpadu. Jakmile již jednou odpad vznikne jsou prakticky 3 způsoby jak je zpracovat: recyklovat, uložit na skládku nebo energeticky využít. Jedním ze způsobů energetického využití je pyrolýza odpadů.

Záměr mechanické likvidace použitých pneumatik

Společnost Logika Ralsko má záměr likvidace použitých pneumatik s následnou výrobou elektrické energie. Společnost je držitelem příslušných živnostenských oprávnění k nakládaní a k provozování . „Zařízení ke sběru,výkupu, třídění a úpravě odpadů kategorie O i kategorie N.“
Dále pak vlastní studie a průzkumy vztahující se k pozemku pro realizaci záměru.
Projekt je rozdělen do dvou etap z důvodu rozdílné dodací lhůty technologií.

1 etapa

Nákup drtičů včetně příslušenství
Nákup pozemku
Náklady 15 mil Kč

Zdroje a ekonomika-pneu smlouva BRD včetně dopravy za jednotkovou cenu 27 EUR/t v objemu 25 tis t/rok 
Smlouva Policie ČR

Prodej- palivo do cementáren a podkladový materiál do stavebnictví
Tržby - Výběr poplatku za likvidaci 17,5 mil Kč
Prodej  12,5 mil Kč
Celkem tržby 30 mil Kč

2 etapa

Umístění pyrolýzní jednotky s výkonem 1t/h
Využitelná energie 68 160 Mwh/rok

přínos do elektrické energie 47 mil Kč
teplo 200Kč / GJ 21 mil Kč
uhlík 12 mil Kč

Cena uhlíku je stanovena pouze jako kvalitní palivo a lze předpokládat prodej za vyší cenu.

Celkové tržby 80 mil Kč.

Veškeré výstupy z pyrolýzní jednotky smluvně zajišteny ve společnosti ČEZ.

Záměr mechanického zpracování odpadních plastů

Společnost Logika Ralsko s.r.o. je držitelem příslusných živnostenských oprávnění k nakládání a provozování "zařízení ke sběru,výkupu,třídění a úpravě kategorie O i kategorie N."

V současné době se společnost zabývá realizací staveb zaměřených na ekologii, sanace a rekultivace půdy. V této oblasti má společnost již zrealizovaných několik úspěšných projektů. Vzhledem k tomu, že společnost vlastní kompletní projektovou dokumentaci vztahující se k pozemkům v Ralsku, Kuřivody-Ploužnice začala společnost realizovat  projekt mechanického zpracování odpadních plastů. Problematika plastů, jejich sběr, třídění, recyklace a následné využití je všeobecně známá věc. Plasty jsou vyráběny z ropy a odhaduje se, že na výrobu plastů je spotřebováno 4-8% z celosvětové těžby ropy. Vzhledem k těmto skutečnostem je problematika zpracování odpadních plastů důležitou činností z hlediska ekologie a snížení těžby neobnovitelných zdrojů. Proto se společnost rozhodla realizovat záměr zpracování plastů mechanickou cestou.

Společnost již investovala do připravných projektových prací částkou 15 mil Kč. Dále jsou zajištěny dodávky použitých plastů a zároveň odbyt recyklátu. Předpokládané obraty z výběru poplatku za recyklaci a následného prodeje jsou 30-40 mil Kč/ rok. Získané finanční prostředky budou použity na nákup technologie a příslušenství na zpracování plastů.

Ekonomický audit společnosti

ke stažení

Agro cs Procon logo mpzp