partneři

Dále spolupracujeme s firmou Procon czech s.r.o. v oblasti dalšího využití surovin získaných likvidací opotřebených pneumatik.

Spolupracujeme se společností Agro czech a.s., dodavatelem a výrobcem strojů a technologií na recyklaci odpadů.

Společnost je držitelem příslušných živnostenských oprávnění k nakládání a provozování zařízení ke sběru, výkupu, třídění a úpravě odpadu, včetne odpadů nebezpečných. ,,Vydává Ministerstvo životního prostředí České republiky " Je pro nás výzvou zapojit se do řešení celosvětového problému s umělými plasty a ropou, které znečisťují naši přírodu, ovzduší včetně vody v naší zemi.

Agro cs Procon logo mpzp